Om oss

Vi är Astrid

Inredningstyger med kvalitet

Det är vår grundare Anna Boustedts passion för  textilier som 2003 ledde till grundandet av Astrid, vars vision än i dag är att tillföra textur och färg till miljöer av olika slag. Vi kombinerar skandinavisk estetik med europeisk produktion av högsta kvalitet för att uppnå ett resultat som är samtida, tidlöst och hållbart.

Med en övertygelse om att textilier har förmågan att fullständigt förändra atmosfären i en miljö, arbetar vi med att designa och producera kollektioner av högkvalitativa tyger som är tillgängliga för arkitekter, inredare, återförsäljare och andra som arbetar professionellt med inredningar.

Astrids filosofi

Textilier som gör skillnad

Astrid vill vara ett samtida, tidlöst och hållbart alternativ i en bransch som tidigare inte alltid arbetat långsiktigt. Hos oss genomsyrar kvalitet, passion för hantverket och personlig service allt vi gör, vilket vi tror återspeglas i våra tyger. Vi verkar för social och miljömässig hållbarhet i alla led. På detta vis bidrar Astrids produkter till att skapa bättre och mer genomtänkta miljöer.

 

Astrid och miljö

Med omsorg för planeten

Vårt engagemang för miljön och omvärlden sträcker sig under alla delar i textilfiberns väg till färdigt tyg. Vårt fokus ligger på att minimera miljöpåverkan i alla led av vår tillverkningsprocess, som i ett flertal fall dessutom överträffar EU:s riktlinjer på området. Omsorg för miljön är och förblir en viktig del av Astrids arbete.

Läs mer om Astrid och miljön

Astrids vänner

Ett tätt sammanflätat nätverk

I likhet med våra tyger, utgörs Astrid av ett tätt sammanflätat nätverk av leverantörer, anställda, återförsäljare och samarbetspartners. Det är i mötet mellan människor som kreativitet, utveckling och innovation uppstår. Utan alla dessa trådar, som tillsammans bildar en enastående enhet, skulle vi inte vara de vi är idag.

Vi har ett stort kontaktnät inom olika kunskapsområden; som sömnad, montering och digitaltryck, och hjälper gärna till att knyta eller förmedla kontakt.

Kontakta oss